BỘ CHUẨN PHÁT TRIỂN TRẺ EM 5 TUỔI VÀ MINH CHỨNG CHO CÁC CHỈ SỐ CỦA BỘ CHUẨN

Bộ chuẩn phát triển trẻ em năm tuổi gồm 4 lĩnh vực, 28 chuẩn, 120 chỉ số. Bộ chuẩn này được áp dụng đối với các trường mầm non, trường mẫu giáo và lớp mẫu giáo độc lập trong hệ thống giáo dục quốc dân. Trong bảng dưới đây sẽ đưa ra các dấu hiệu nhận biết/Minh chứng về việc đạt được các chỉ số trong Bộ chuẩn phát triển trẻ 5 tuổi.

Leave a Reply