Các cơ sở mầm non tư thục vẫn tiếp tục hoạt động

Chiều 13/8, Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa có văn bản gửi các phòng giáo dục và đào tạo về việc điều chỉnh mục 1 công văn số 1953 ngày 12/8 về việc tạm dừng hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng trong các ngày nghỉ, ngày hè đối với giáo dục mầm non nhằm phòng tránh dịch Covid-19.

Các bé Trường Mầm non Họa Mi Nha Trang trong ngày đầu đi học trở lại (ngày 11/5/2020) sau thời gian nghỉ phòng tránh dịch.

Các bé Trường Mầm non Họa Mi Nha Trang trong ngày đầu đi học trở lại (ngày 11/5/2020) sau thời gian nghỉ phòng tránh dịch.

Theo đó, Sở yêu cầu các phòng giáo dục và đào tạo tham mưu UBND cấp huyện thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành Y tế – Giáo dục kiểm tra các trường mầm non tư thục; chỉ đạo UBND cấp xã thành lập các đoàn kiểm tra các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục trên địa bàn về thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn phòng, chống dịch Covid-19. Nội dung kiểm tra căn cứ theo công văn “Những việc nhà trường cần thực hiện khi học sinh đi học để phòng tránh mắc bệnh Covid-19” của Cục Quản lý môi trường y tế (Bộ Y tế).   Những trường tư thục, nhóm trẻ và lớp mẫu giáo độc lập tư thục nào có đủ điều kiện đảm bảo an toàn thì vẫn có thể tiếp tục duy trì hoạt động chăm sóc trẻ. Nơi nào chưa đủ điều kiện thì tạm dừng hoạt động cho đến khi có đủ điều kiện bảo đảm an toàn phòng chống dịch.

K.D / Báo Khánh Hòa

Nguồn: https://www.baokhanhhoa.vn/xa-hoi/giao-duc/202008/cac-co-so-mam-non-tu-thuc-van-tiep-tuc-hoat-dong-8178605/

   

Leave a Reply