CHƯƠNG TRÌNH KẾ HOẠCH GIÁO DỤC 5 – 6 TUỔI NĂM HỌC 2020 – 2021

Giaoductoday chia sẻ CHƯƠNG TRÌNH KẾ HOẠCH GIÁO DỤC mẫu giáo nhằm giúp trẻ em từ 5 đến 6 tuổi phát triển hài hòa về các mặt thể chất, nhận thức, ngôn ngữ, tình cảm, kĩ năng xã hội và thẩm mĩ, chuẩn bị cho trẻ vào học ở tiểu học.

Leave a Reply