GIÁO ÁN CHO TRẺ LÀM QUEN VỚI TOÁN Lĩnh vực: phát triển nhận thức Chủ đề: Bé thích làm nghề gì? Đề tài: Tách 7 đối tượng thành 2 phần theo các cách khác nhau. Đối tượng: Trẻ 5-6 tuổi

GIÁO ÁN CHO TRẺ LÀM QUEN VỚI TOÁN Lĩnh vực: phát triển nhận thức Chủ đề: Bé thích làm nghề gì? Đề tài: Tách 7 đối tượng thành 2 phần theo các cách khác nhau. Đối tượng: Trẻ 5-6 tuổi TẢI TÀI LIỆU TẠI ĐÂY

Leave a Reply