GIÁO ÁN CHUYÊN ĐỀ Chủ đề: Những con vật gần gũi đáng yêu. Đề tài: Truyện “Thỏ con không vâng lời” Đối tượng: Trẻ 25 – 36 tháng

GIÁO ÁN CHUYÊN ĐỀ Chủ đề: Những con vật gần gũi đáng yêu. Đề tài: Truyện “Thỏ con không vâng lời” Đối tượng: Trẻ 25 – 36 tháng TẢI TÀI LIỆU TẠI ĐÂY

Leave a Reply