GIÁO ÁN CHUYÊN ĐỀ Lĩnh vực : Phát triển thẩm mĩ – Chủ điểm : Một số phương tiện giao thông – Đề tài: DH: Em đi qua ngã tư đường phố (tt) NH: Anh phi công ơi TC: Nghe tiếng hát nhảy vào vòng Đối tượng: 3+4+5 tuổi

GIÁO ÁN CHUYÊN ĐỀ Lĩnh vực : Phát triển thẩm mĩ – Chủ điểm : Một số phương tiện giao thông – Đề tài: DH: Em đi qua ngã tư đường phố (tt) NH: Anh phi công ơi TC: Nghe tiếng hát nhảy vào vòng Đối tượng: 3+4+5 tuổi

Leave a Reply