GIÁO ÁN CHUYÊN ĐỀ PHÁT TRIỂN VẬN ĐỘNG Chủ đề: Bé và các bạn Chủ đề nhánh: Bé biết nhiều thứ Đề tài: Đi trong đường hẹp Trò chơi vận động: Chuyền bóng Đối tượng: Trẻ 24 – 36 tháng

GIÁO ÁN CHUYÊN ĐỀ PHÁT TRIỂN VẬN ĐỘNG Chủ đề: Bé và các bạn Chủ đề nhánh: Bé biết nhiều thứ Đề tài: Đi trong đường hẹp Trò chơi vận động: Chuyền bóng Đối tượng: Trẻ 24 – 36 tháng TẢI TÀI LIỆU TẠI ĐÂY  

Leave a Reply