GIÁO ÁN CHUYÊN ĐỀ “TĂNG CƯỜNG TIẾNG VIỆT” Chủ điểm: Gia đình Chủ đề nhánh: Gia đình sống chung một ngôi nhà Hoạt động: Làm quen với các từ Tiếng việt : Ông, bà, cháu Đối tượng: 5 – 6 tuổi

GIÁO ÁN

CHUYÊN ĐỀ “TĂNG CƯỜNG TIẾNG VIỆT” Chủ điểm: Gia đình

Chủ đề nhánh: Gia đình sống chung một ngôi nhà Hoạt động: Làm quen với các từ Tiếng việt : Ông, bà, cháu

Đối tượng: 5 – 6 tuổi

Leave a Reply