GIÁO ÁN Đề tài: KPKH “ vì sao có mưa” Chủ đề: Nước và các hiện tượng tự nhiên Đối tượng: Trẻ 5-6 tuổi

GIÁO ÁN

Đề tài: KPKH “ vì sao có mưa”

Chủ đề: Nước và các hiện tượng tự nhiên

Đối tượng: Trẻ 5-6 tuổi

Leave a Reply