Giáo án Đề tài: Thơ – Chú bộ đội hành quân trong mưa Chủ điểm: Nghề nghiệp Đối tượng: Nhà trẻ 5-6 tuổi

Giáo án

Đề tài: Thơ – Chú bộ đội hành quân trong mưa

Chủ điểm: Nghề nghiệp

Đối tượng: Nhà trẻ 5-6 tuổi

Leave a Reply