GIÁO ÁN DỰ THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP HUYỆN Lĩnh vực : Phát triển thẩm mỹ Hoạt động: Âm nhạc Chủ đề: Nghề nghệp Đề tài:Hát và vận động “ Tập làm chú bộ đội ”

GIÁO ÁN DỰ THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP HUYỆN

Lĩnh vực : Phát triển thẩm mỹ

Hoạt động: Âm nhạc

Chủ đề: Nghề nghệp

Đề tài:Hát và vận động “ Tập làm chú bộ đội ”

Đối tượng: Trẻ 5-6 tuổi

Leave a Reply