GIÁO ÁN DỰ THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TỈNH Chủ điểm : Thực vật Lĩnh vực phát triển nhận thức Đề tài:Khám phá khoa học: “Một số loại quả” Độ tuổi: Trẻ 5 – 6 tuổi

GIÁO ÁN DỰ THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TỈNH Chủ điểm : Thực vật Lĩnh vực phát triển nhận thức Đề tài:Khám phá khoa học: “Một số loại quả” Độ tuổi: Trẻ 5 – 6 tuổi

Leave a Reply