GIÁO ÁN DỰ THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI GIÁO DỤC MẦM NON CẤP TỈNH Năm học 2020 – 2021 Lĩnh vực: Phát triển thẩm mỹ – Đề tài: Dạy hát “Nhớ ơn Bác” Nghe hát “Từ rừng xanh cháu về thăm Lăng Bác” TCÂN: Khiêu vũ cùng bóng – Đối tượng: Trẻ 4 – 5 tuổi

GIÁO ÁN DỰ THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI GIÁO DỤC MẦM NON CẤP TỈNH Năm học 2020 – 2021 Lĩnh vực: Phát triển thẩm mỹ – Đề tài: Dạy hát “Nhớ ơn Bác” Nghe hát “Từ rừng xanh cháu về thăm Lăng Bác” TCÂN: Khiêu vũ cùng bóng – Đối tượng: Trẻ 4 – 5 tuổi TẢI TÀI LIỆU TẠI ĐÂY

Leave a Reply