GIÁO ÁN DỰ THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI VÒNG THỰC HÀNH Lĩnh vực: Phát triển ngôn ngữ Hoạt động : Làm quen chữ cái Đề tài: Làm quen với chữ cái e, ê Chủ đề: Gia đình Đối tư¬ợng: Trẻ 5- 6 tuổi.

GIÁO ÁN DỰ THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI VÒNG THỰC HÀNH Lĩnh vực: Phát triển ngôn ngữ Hoạt động : Làm quen chữ cái Đề tài: Làm quen với chữ cái e, ê Chủ đề: Gia đình Đối tư¬ợng: Trẻ 5- 6 tuổi.

Leave a Reply