GIÁO ÁN DỰ THI GIÁO VIÊN GIỎI CẤP THỊ Lĩnh vực : Phát triển tình cảm kĩ năng xã hội và thẩm mĩ. Đề tài: Dạy hát: Thỏ con không ngoan (trọng tâm) VĐTN: Tập tầm vông Đối tượng: Trẻ 25 – 36 tháng tuổi

GIÁO ÁN DỰ THI GIÁO VIÊN GIỎI CẤP THỊ Lĩnh vực : Phát triển tình cảm kĩ năng xã hội và thẩm mĩ. Đề tài: Dạy hát: Thỏ con không ngoan (trọng tâm) VĐTN: Tập tầm vông Đối tượng: Trẻ 25 – 36 tháng tuổi

Leave a Reply