GIÁO ÁN DỰ THI GIÁO VIÊN GIỎI NĂM HỌC: 2020-2021 Lĩnh vực: Phát triển tình cảm- kĩ năng xã hội Chủ đề: Bản thân Đề tài: Dạy trẻ kĩ năng tự bảo vệ bản thân phòng chống xâm hại. Đối tượng: trẻ 5-6 tuổi

GIÁO ÁN DỰ THI GIÁO VIÊN GIỎI NĂM HỌC: 2020-2021

Lĩnh vực: Phát triển tình cảm- kĩ năng xã hội

Chủ đề: Bản thân

Đề tài: Dạy trẻ kĩ năng tự bảo vệ bản thân phòng chống xâm hại.

.Đối tượng: trẻ 5-6 tuổi

Leave a Reply