GIÁO ÁN Hoạt động khám phá xã hội Đề tài: Một số qui định khi Tham gia giao thông đường bộ qua ngã tư đường phố Đối tượng: Mẫu giáo lớn (5 – 6 tuổi).

GIÁO ÁN Hoạt động khám phá xã hội Đề tài: Một số qui định khi Tham gia giao thông đường bộ  qua ngã tư đường phố Đối tượng: Mẫu giáo lớn (5 – 6 tuổi).

Leave a Reply