GIÁO ÁN HOẠT ĐỘNG LÀM QUEN VĂN HỌC Đề tài: Dạy trẻ đọc thơ: “Con cá vàng” Đối tượng: Trẻ 24-36 tháng.

GIÁO ÁN

HOẠT ĐỘNG LÀM QUEN VĂN HỌC

 

Đề tài: Dạy trẻ đọc thơ: “Con cá vàng”

Đối tượng: Trẻ 24-36 tháng.

Leave a Reply