Giáo án: HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI Đề tài: Thiết kế bản vẽ điện thoại dây dẫn âm thanh Chủ đề: Bản thân Đối tượng: Trẻ 5 – 6 tuổi

Giáo án: HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI Đề tài: Thiết kế bản vẽ điện thoại dây dẫn âm thanh Chủ đề: Bản thân Đối tượng: Trẻ 5 – 6 tuổi

Leave a Reply