GIÁO ÁN HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI Đề tài : Vũ điệu sắc màu. Trò chơi vận động : Người vận chuyển . Chơi theo ý thích : Câu cá, thổi bóng, vòng, phấn, bóng… Lứa Tuổi: 5- 6 tuổi

GIÁO ÁN HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI Đề tài : Vũ điệu sắc màu. Trò chơi vận động : Người vận chuyển . Chơi theo ý thích : Câu cá, thổi bóng, vòng, phấn, bóng… Lứa Tuổi: 5- 6 tuổi

Leave a Reply