GIÁO ÁN HOẠT ĐỘNG PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ – LỚP LÁ

GIÁO ÁN

 

HOẠT ĐỘNG PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ

 

LQVH:Thơ : Cái bát xinh xinh

Thể loại: Dạy trẻ đọc thơ diễn cảm

Đối tượng: MGL

Thời gian: 25- 30 phút

     

Leave a Reply