GIÁO ÁN HOẠT ĐỘNG TẠO HÌNH Chủ điểm: Nghề Nghiệp Đề tài: Nặn cái bát (Tiết mẫu) Độ tuổi: 4-5 tuổi

GIÁO ÁN HOẠT ĐỘNG TẠO HÌNH Chủ điểm: Nghề Nghiệp

Đề tài: Nặn cái bát (Tiết mẫu)

Độ tuổi: 4-5 tuổi

Leave a Reply