GIÁO ÁN HỘI GIẢNG Đề tài :Âm nhạc : VĐTTTC “Cả nhà thươngnhau” Nghe hát : Đưa cơm cho mẹ đi cày (Hàn Ngọc Bích) TCÂN: Khiêu vũ với bóngĐộ tuổi :5 – 6 tuổi.

GIÁO ÁN HỘI GIẢNG Đề tài :Âm nhạc : VĐTTTC “Cả nhà thươngnhau” Nghe hát : Đưa cơm cho mẹ đi cày (Hàn Ngọc Bích) TCÂN: Khiêu vũ với bóngĐộ tuổi :5 – 6 tuổi. TẢI TÀI LIỆU TẠI ĐÂY

Leave a Reply