GIÁO ÁN HỘI GIẢNG GIÁO VIÊN GIỎI CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2021- 2022 Lĩnh vực: Phát triển tình cảm kĩ năng xã hội và thẩm mĩ. Đề tài: HĐVĐV “ Xâu vòng tặng cô” Đối tượng: Trẻ 24- 36 tháng tuổi.

GIÁO ÁN HỘI GIẢNG GIÁO VIÊN GIỎI CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2021- 2022 Lĩnh vực: Phát triển tình cảm kĩ năng xã hội và thẩm mĩ. Đề tài: HĐVĐV “ Xâu vòng tặng cô” Đối tượng: Trẻ 24- 36 tháng tuổi. TẢI TÀI LIỆU TẠI ĐÂY

Leave a Reply