GIÁO ÁN HỘI GIẢNG Hoạt động ngoài trời Đề tài: Quan sát cây chuối – Trò chơi vận động: Mèo đuổi chuột – Chơi theo ý thích Chủ đề: Gia đình Đối tượng: Mẫu giáo 4 – 5 tuổi

GIÁO ÁN HỘI GIẢNG Hoạt động ngoài trời Đề tài: Quan sát cây chuối – Trò chơi vận động: Mèo đuổi chuột – Chơi theo ý thích Chủ đề: Gia đình Đối tượng: Mẫu giáo 4 – 5 tuổi

Leave a Reply