GIÁO ÁN HỘI GIẢNG Hoạt động: Phát triển thể chất Đề tài: Nhảy lò cò ít nhất 5 bước liên tục và đổi chân theo yêu cầu. Chủ đề: Gia đình Loại tiết: Cung cấp kiến thức mới Đối tượng: 5-6 tuổi

GIÁO ÁN HỘI GIẢNG

Hoạt động: Phát triển thể chất

Đề tài: Nhảy lò cò ít nhất 5 bước liên tục và đổi chân theo yêu cầu.

Chủ đề: Gia đình Loại tiết: Cung cấp kiến thức mới

Đối tượng: 5-6 tuổi

No Responses

  1. Khách 01/11/2020
  2. Khách 04/11/2020
  3. Khách 14/12/2020

Leave a Reply