GIÁO ÁN HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP HUYỆN Lĩnh vực: Phát triển thẩm mỹ Chủ đề: Một số nghề bé biết Đề tài: Làm quà tặng chú bộ đội (theo đề tài) Đối tượng: Trẻ 5 – 6 tuổi

GIÁO ÁN HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP HUYỆN Lĩnh vực: Phát triển thẩm mỹ

Chủ đề: Một số nghề bé biết

Đề tài: Làm quà tặng chú bộ đội (theo đề tài)

Đối tượng: Trẻ 5 – 6 tuổi

Leave a Reply