GIÁO ÁN HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG Lĩnh vực: Phát triển nhận thức Chủ đề: Bé biết gì về bản thân Đề tài: KPKH: Cơ thể bé cần gì để lớn lên khỏe mạnh Đối tượng: Trẻ 5 – 6 tuổi

GIÁO ÁN HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG Lĩnh vực: Phát triển nhận thức Chủ đề: Bé biết gì về bản thân Đề tài: KPKH: Cơ thể bé cần gì để lớn lên khỏe mạnh Đối tượng: Trẻ 5 – 6 tuổi TẢI TÀI LIỆU TẠI ĐÂY

Leave a Reply