GIÁO ÁN HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CHƠI, HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI Chủ đề: Gia đình Đề tài: HĐCMĐ: Hãy cẩn thận với đồ dùng có điện -Trò chơi vận động: Ai giỏi nhất – Chơi tự do Đối tượng: Trẻ 3 – 4 tuổi 2020 – 2021

GIÁO ÁN HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CHƠI, HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI Chủ đề: Gia đình Đề tài: HĐCMĐ: Hãy cẩn thận với đồ dùng có điện -Trò chơi vận động: Ai giỏi nhất – Chơi tự do Đối tượng: Trẻ 3 – 4 tuổi 2020 – 2021

Leave a Reply