GIÁO ÁN HỘI THI GIÁO VIÊN GIỎI TRƯỜNG Lĩnh vực: Phát triển ngôn ngữ Chủ đề: Gia đình của bé Đề tài: Trò chơi chữ cái e, ê Độ tuổi: 5 – 6 tuổi

GIÁO ÁN HỘI THI GIÁO VIÊN GIỎI TRƯỜNG

Lĩnh vực: Phát triển ngôn ngữ

Chủ đề: Gia đình của bé

Đề tài: Trò chơi chữ cái e, ê

Độ tuổi: 5 – 6 tuổi

No Responses

  1. Khách 17/10/2020
  2. Khách 17/10/2020
  3. Khách 17/10/2020
  4. Khách 17/10/2020
  5. Khách 01/11/2020
  6. Khách 05/11/2020

Leave a Reply