GIÁO ÁN KIỂM TRA CHUYÊN ĐỀ Lĩnh vực: Phát triển nhận thức Chủ đề: Những con vật gần gũi Đề tài: Khám phá khoa học: Một số con vật sống trong rừng Đối tượng: 5 – 6 tuổi

GIÁO ÁN KIỂM TRA CHUYÊN ĐỀ Lĩnh vực: Phát triển nhận thức Chủ đề: Những con vật gần gũi Đề tài: Khám phá khoa học: Một số con vật sống trong rừng Đối tượng: 5 – 6 tuổi TẢI TÀI LIỆU TẠI ĐÂY

Leave a Reply