GIÁO ÁN KIỂM TRA CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ Lĩnh vực: Phát triển nhận thức Chủ đề: Quê hương – Đất nước – Bác Hồ Chủ đề nhánh: Bác Hồ kính yêu Đề tài: Bé tìm hiểu về Bác Hồ kính yếu Đối tượng: 4 – 5 tuổi

GIÁO ÁN KIỂM TRA CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ Lĩnh vực: Phát triển nhận thức Chủ đề: Quê hương – Đất nước – Bác Hồ Chủ đề nhánh: Bác Hồ kính yêu Đề tài: Bé tìm hiểu về Bác Hồ kính yếu Đối tượng: 4 – 5 tuổi

TẢI TÀI LIỆU DƯỚI ĐÂY
Rate this post

Leave a Reply