GIÁO ÁN LÀM QUEN VỚI TOÁN Đề tài: Dạy trẻ đếm trên đối tượng trong phạm vi 3 Đối tượng: Mẫu giáo bé (3 – 4 tuổi)

GIÁO ÁN LÀM QUEN VỚI TOÁN Đề tài: Dạy trẻ đếm trên đối tượng trong phạm vi 3 Đối tượng: Mẫu giáo bé (3 – 4 tuổi) Số lượng: 18 – 20 trẻ Thời gian: 20 – 25 phút LINK TẢI GIÁO ÁN: DẠY TRẺ ĐẾM ĐẾN 3                  

Leave a Reply