Giáo án: Làm quen với toán Đề tài: Tách nhóm có 6 đối tượng thành 2 phần bằng các cách khác nhau Lứa tuổi: Mẫu giáo lớn 5 – 6 tuổi

Giáo án: Làm quen với toán   Đề tài: Tách nhóm có 6 đối tượng thành 2 phần bằng các cách khác nhau Lứa tuổi: Mẫu giáo lớn 5 – 6 tuổi

Leave a Reply