GIÁO ÁN Lĩnh vực: Phát triển ngôn ngữ Chủ đề: Bé với phương tiện giao thông Đề tài: Truyện “Vì sao thỏ cụt đuôi” Đối tượng: Trẻ 25 – 36 tháng

GIÁO ÁN Lĩnh vực: Phát triển ngôn ngữ Chủ đề: Bé với phương tiện giao thông Đề tài: Truyện “Vì sao thỏ cụt đuôi” Đối tượng: Trẻ 25 – 36 tháng TẢI TÀI LIỆU TẠI ĐÂY

Leave a Reply