GIÁO ÁN LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ Chủ đề: Thế giới động vật Chủ đề nhánh: Động vật sống trong rừng Đề tài: Truyện “Chú Dê Đen” Đối tượng: Trẻ 5 tuổi

GIÁO ÁN LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ

Chủ đề: Thế giới động vật

Chủ đề nhánh: Động vật sống trong rừng Đề tài: Truyện “Chú Dê Đen”

Đối tượng: Trẻ 5 tuổi

Leave a Reply