GIÁO ÁN LĨNH VỰC: PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ Đề tài: Trò chơi với chữ cái e – ê Chủ đề: Gia đình của bé Đối tượng: Trẻ 5 – 6 Tuổi

GIÁO ÁN

LĨNH VỰC: PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ

  Đề tài: Trò chơi với chữ cái e – ê

       Chủ đề: Gia đình của bé

      Đối tượng: Trẻ 5 – 6 Tuổi

[nhúngdoc url = “https://giaoductoday.net/wp-content/uploads/2020/09/giao-an-phat-trien-ngon-ngu.doc” download = “all” viewer = “microsoft”]

Leave a Reply