GIÁO ÁN LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ HOẠT ĐỘNG LÀM QUEN VĂN HỌC Đề tài: Truyện “Rùa con tìm nhà” (Đọc truyện cho trẻ nghe) Giáo viên:Lứa tuổi: Mẫu giáo bé (3 – 4 tuổi)

GIÁO ÁN LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ HOẠT ĐỘNG LÀM QUEN VĂN HỌC Đề tài: Truyện “Rùa con tìm nhà” (Đọc truyện cho trẻ nghe) Giáo viên:Lứa tuổi: Mẫu giáo bé (3 – 4 tuổi)

Leave a Reply