GIÁO ÁN Lĩnh vực: Phát triển nhận thức Chủ đề: Nghề nghiệp Đề tài: LQVT: Dạy trẻ sắp xếp theo quy tắc 1- 1-1 Đối tượng: Trẻ 5 – 6 tuổi

GIÁO ÁN Lĩnh vực: Phát triển nhận thức

Chủ đề: Nghề nghiệp Đề tài: LQVT: Dạy trẻ sắp xếp theo quy tắc 1- 1-1

Đối tượng: Trẻ 5 – 6 tuổi

Leave a Reply