GIÁO ÁN Lĩnh vực phát triển nhận thức Chủ đề : Những con vật nuôi trong gia đình bé Đề tài : Nhận biết tập nói “con vịt” Đối tượng : Trẻ 24-36 tháng

GIÁO ÁN

Lĩnh vực phát triển nhận thức 

Chủ đề : Những con vật nuôi trong gia đình bé

Đề tài : Nhận biết tập nói “con vịt”

Đối tượng : Trẻ 24-36 tháng

Leave a Reply