GIÁO ÁN Lĩnh vực: Phát triển nhận thức Đề tài: Làm quen với toán số 5 (T3) Chủ đề: Quê hương – Đất nước – Bác Hồ Đối tượng: Trẻ 4 tuổi

GIÁO ÁN Lĩnh vực: Phát triển nhận thức

Chủ đề: Quê hương – Đất nước – Bác Hồ

Đối tượng: Trẻ 4 tuổi

Leave a Reply