GIÁO ÁN LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC Chủ điểm: Thế giới động vật – Hoạt động: Làm quen với Toán Đề tài: Nhận biết, phân biệt hình tròn, hình vuông Đối tượng: Trẻ 3-4 tuổi

GIÁO ÁN LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC Chủ điểm: Thế giới động vật – Hoạt động: Làm quen với Toán Đề tài: Nhận biết, phân biệt hình tròn, hình vuông Đối tượng: Trẻ 3-4 tuổi

Leave a Reply