GIÁO ÁN LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC HOẠT ĐỘNG KHÁM PHÁ KHOA HỌC ĐỀ TÀI: Khám phá sự kỳ diệu của ánh sáng Đối tượng: Trẻ mẫu giáo lớn(5 – 6 tuổi)

GIÁO ÁN

LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC

HOẠT ĐỘNG KHÁM PHÁ KHOA HỌC

ĐỀ TÀI: Khám phá sự kỳ diệu của ánh sáng

Đối tượng: Trẻ mẫu giáo lớn(5 – 6 tuổi)

Leave a Reply