GIÁO ÁN LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC – HOẠT ĐỘNG KHÁM PHÁ KHOA HỌC Đề tài: TÌM HIỂU 1 SỐ ĐỒ DÙNG SỬ DỤNG ĐIỆN TRONG GIA ĐÌNH Đối tượng dạy: Trẻ 5-6 tuổi

GIÁO ÁN LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC – HOẠT ĐỘNG KHÁM PHÁ KHOA HỌC Đề tài: TÌM HIỂU 1 SỐ ĐỒ DÙNG SỬ DỤNG ĐIỆN TRONG GIA ĐÌNH Đối tượng dạy: Trẻ 5-6 tuổi

 

Leave a Reply