Giáo án Lĩnh vực: Phát triển nhận thức Hoạt động: Khám phá xã hội Đề tài: Bé biết chào hỏi, nói lời xin lỗi, cảm ơn Đối tượng: Trẻ 4-5 tuổi

GIÁO ÁN DỰ THI VÒNG THỰC HÀNH

GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP CƠ SỞ – NĂM HỌC

 

Lĩnh vực: Phát triển nhận thức

Hoạt động: Khám phá xã hội

Đề tài: Bé biết chào hỏi, nói lời xin lỗi, cảm ơn

Leave a Reply