GIÁO ÁN LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC – KPKH Chủ đề: Thế giới động vật Chủ đề nhánh: Một số con vật nuôi trong gia đình. Đối tượng: 5-6 tuổi

GIÁO ÁN

LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC – KPKH

Chủ đề: Thế giới động vật

Chủ đề nhánh: Một số con vật nuôi trong gia đình.

Đối tượng: 5-6 tuổi

Leave a Reply