GIÁO ÁN LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN THẨM MĨ Đề tài: Âm nhạc: Dạy vận động minh họa: Bầu và bí – Nghe hát: Lý cây đa – Trò chơi: Những cánh hoa xinh – Chủ đề: Thực vật. Độ tuổi: Mẫu giáo lớn

GIÁO ÁN LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN THẨM MĨ Đề tài: Âm nhạc: Dạy vận động minh họa: Bầu và bí – Nghe hát: Lý cây đa – Trò chơi: Những cánh hoa xinh – Chủ đề: Thực vật. Độ tuổi: Mẫu giáo lớn

Leave a Reply