GIÁO ÁN Lĩnh vực: Phát triển thẩm mỹ Chủ đề: Mùa hè Đề tài: NDTT: Nghe hát: “Trời nắng trời mưa” NDKH: Vận động theo nhạc: Ếch ộp Đối tượng: Trẻ 25 – 36 tháng

GIÁO ÁN Lĩnh vực: Phát triển thẩm mỹ Chủ đề: Mùa hè Đề tài: NDTT: Nghe hát: “Trời nắng trời mưa” NDKH: Vận động theo nhạc: Ếch ộp Đối tượng: Trẻ 25 – 36 tháng Button text

Leave a Reply