GIÁO ÁN LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN THẨM MỸ Đề tài: NDTT: DVĐ theo nhạc bài “ Cháu vẽ ông mặt trời” Tác giả: Tân Huyền NDKH: + Nghe hát: “Lý kéo chài” + TCÂN: Vũ điệu hoá đá Chủ đề: Nghề nghiệp Đối tượng: Trẻ 4 tuổi

GIÁO ÁN LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN THẨM MỸ Đề tài: NDTT: DVĐ theo nhạc bài “ Cháu vẽ ông mặt trời” Tác giả: Tân Huyền NDKH: + Nghe hát: “Lý kéo chài” + TCÂN: Vũ điệu hoá đá Chủ đề: Nghề nghiệp Đối tượng: Trẻ 4 tuổi

TẢI TÀI LIỆU TẠI ĐÂY
Rate this post

Leave a Reply