GIÁO ÁN LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN THẨM MỸ Hoạt động : Âm nhạc Đề tài: Hát vận động múa bài “ Xòe Hoa” Chủ điểm : Tết – mùa xuân Đối tượng : Trẻ 4-5 tuổi

GIÁO ÁN LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN THẨM MỸ Hoạt động : Âm nhạc Đề tài: Hát vận động múa bài “ Xòe Hoa” Chủ điểm : Tết – mùa xuân Đối tượng : Trẻ 4-5 tuổi

Leave a Reply